Kompleksowe
dbanie o czystość Naszymi klientami są gminy
oraz największe ośrodki

dowiedz się więcej
Od nas otrzymasz usługi na najwyższym poziomie
 • WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH – realizowany jest z pojemników w następujących wielkościach:
  • 120l,
  • 240l,
  • 360l,
  • 500l,
  • 770l,
  • 1100l
  • Kontenerach KP-7 i innych w zależności od potrzeb klienta. Do dyspozycji klientów pozostają również worki o pojemności 120l
  • Na odpady opakowaniowe typu plastik, szkło, papier. Oferujemy pojemniki do segregacji w różnych wielkościach.
 • WYWÓZ ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH:
  • Prowadzimy obsługę firm w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych w wyniku procesów technologicznych
 • WYWÓZ ODPADÓW POBUDOWLANYCH:
  • Zarówno z firm jak również od osób fizycznych. Kontenery o pojemnościach 5-30m3
 • WYWÓZ GRUZU I ZIEMI
 • ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 • WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC, PLACÓW, PARKINGÓW ORAZ INNYCH UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI
 • MECHANICZNE MYCIE UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI
 • LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW- zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem.
 • SPRZEDAŻ POJEMNIKÓW NA MIESZANKĘ SOLNO-PIASKOWĄ
 • SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY
 • ZAŁADUNEK I TRANSPORT ODPADÓW
 • PRZYJMOWANIE ODPADÓW DOWIEZIONYCH PRZEZ KLIENTÓW
 • WYNAJEM PRZENOŚNYCH TOALET
 • NISZCZENIE DOKUMENTÓW
 • OBSŁUGA IMPREZ PLENEROWYCH
 • WAŻENIE SAMOCHODÓW
 • PORZĄDKOWANIE POSESJI
Pojemniki
Pojazdy
 • - samochody do odbioru odpadów
 • - pojazdy asenizacyjne
 • - pojazdy specjalne do selektywnej zbiórki odpadów
 • - pojazdy do utrzymania ulic i placów