Kompleksowe
dbanie o czystość Naszymi klientami są gminy
oraz największe ośrodki

dowiedz się więcej

Pszok

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK usytuowany jest w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8

Czynny:
poniedziałek – 14.00-18.00
wtorek – 8.00-14.00
środa – 8.00-14.00
czwartek – 14.00-18.00
piątek – 8.00-14.00

PSZOK odbiera następujące odpady komunalne zbierane selektywnie: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory,świetlówki,opakowania po farbach i lakierach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, gabaryty, opony z samochodów osobowych, gruz z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie.
Można również dostarczyć odpady segregowane w workach w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

FIRMY – odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą firm są odbierane w terminach i na warunkach określonych w odrębnych, indywidualnych umowach pomiędzy stronami.